Arbete

CSK

CSK

Jag har varit anställd  som läkare i många år på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Jag har specialistkompetens inom Invärtes medicin och Geriatrik. Jag har huvudsakligen arbetat inom geriatriken med inkontinens som specialområde.

Jag och min fru Kerstin drev också under många år en fritidspraktik, HB Husdoktorn, med hembesök som specialitet.

Hösten 1997 pensionerades jag och från februari 1998 till sommaren 2002 arbetade jag i ett nystartat företag, Formo Medical AB, som utvecklade medicintekniska produkter för inkontinensvård. Jag var styrelseledamot från starten till mitten av september 1999 då jag blev företagets medicinske rådgivare. Formo Medical AB har nu omstrukturerats och bedriver f.n. ingen verksamhet.